Sekretariat Präsidium


Adresse: Fromillerstraße 20, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
E-Mail: post@lvwg-ktn.gv.at
Fax: 0463 54350-29

Name Funktion / Zuständigkeit Tel / Mobil / Fax Stock / Zimmer Details
Gärtner Claudia SekretariatTel:  0463-54350-12
Fax: 0463-54350-29
1 / 116Details

Themen

  • Entscheidungsdokumentation
  • Organisation Termine Präsidium
  • Protokoll Präsidium
  • Protokoll Härtefallgremium
  • Schriftverkehr Präsidium